Monitorování hořících odvalů

Partnerzy

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

  • VŠB-TU Ostrawa ma ponad 160 lat istnienia.
  • Zapewnia studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na 7 wydziałach i dwóch studiach wyższych w formie studiów dziennych i łączonych.
  • Realizuje lub uczestniczy w wielu dużych projektach badawczo-rozwojowych.
  • Współpracuje z wieloma uniwersytetami krajowymi i zagranicznymi oraz z sektorem prywatnym.

Główny Instytut Górnictwa

  • Podstawowymi obszarami działalności GIG są: inżynieria górnicza, inżynieria środowiska, problemy związane z jakością, kształceniem i szkoleniem.
  • GIG jest jednym z najbardziej uznanych partnerów w takich obszarach działalności, jak gospodarka odpadami, recykling surowców, audyty energetyczne, modernizacja gospodarki energetycznej gmin i przedsiębiorstw, optymalizacja zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, monitorowanie środowiska, program Cleaner Production, programy zrównoważonego rozwoju gmin (powiatów wiejskich) i regionów.
  • Instytut jest wiodącą organizacją badawczą zajmującą się technologiami czystego węgla, takimi jak metan z pokładów węgla, podziemne zgazowanie węgla, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, gaz łupkowy.