Monitorování hořících odvalů

Dotčené regiony

Na území České republiky se jedná o Ostravsko-karvinský region, zejména město Ostrava a Karviná, kde se nacházejí tři termicky aktivní odvaly a to „halda Ema“, „halda Heřmanice“ a „halda Hedvika“.

Na polské straně hranice se řešená problematika týká oblasti wodzisławski vojvodství slezského s městy Rydułtowy, Radlin a Pszow. Konkrétně se jedná o lokality „Szarlotta“ („Charlotta“) – KWK „Rydułtowy-Anna“, „Radlin“ – KWK“Marcel“, „Wrzosy“ (Pszów) – KWK „Rydułtowy-Anna“.

Tento územní dopad je přibližně vyvážen jak geograficky, tak i velikostí dotčené populace.