Monitorování hořících odvalů

Kontakty

Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava 17.listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

Doc. RNDr. Václav DOMBEK, CSc.
Hlavní řešitel projektu
Tel.: +420 597 323 817
E-mail: vaclav.dombek@vsb.cz

Doc. Mgr. Eva PERTILE, Ph.D. 
Řešitel projektu
Tel.: +420 597 325 188
E-mail: eva.pertile @vsb.cz

Główny Instytut Górnictwa (GIG) Katowice

plac Gwarków 1
40-166 Katowice

dr. Leszek DROBEK
Hlavní řešitel projektu za polského partnera
Tel.: + 32 259 26 77
E-mail: ldrobek@gig.eu